Cookies & Personuppgifter

Cookies

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av våra webbplatser som möjligt använder Surftown cookies. Cookies används för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på våra webbplatser och för att ge oss möjlighet att förbättra våra webbplatser. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistik. På vissa av våra webbplatser placerar även Surftowns innehållsleverantörer, som till exempel olika sociala medier, cookies på din dator. Surftowns tjänsteleverantörer lagrar också ditt IP-nummer i statistiksyfte.

Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator som hindrar Surftown och våra innehållsleverantörer från att placera cookies på din dator. Sådana inställningar kan dock innebära att vissa funktioner på våra webbplatser inte kommer att fungera, t.ex. att logga in och förbli inloggad i kontrollpanelen samt dina språkpreferenser. Du kommer inte att kunna genomföra köp om du hindrar Surftown från att placera cookies på din dator. Information om hur du kan förhindra lagring av cookies på din dator finns nedan.

 

Vad är cookies

En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Som användare har du möjlighet att ställa in om du vill att cookies ska få sparas automatiskt i din webbläsare, om du vill tillfrågas varje gång en cookie vill sparas eller om du vill att inga cookies ska sparas. Cookies används på många webbplatser, inte bara Surftowns, för att hålla reda på om webbläsaren har besökt webbplatsen tidigare och vilka val som då gjorts.

Det görs en kontroll vid varje besök på webbplatsen om cookies finns lagrade i webbläsaren eller inte. Finns det inga lagrade cookies från webbplatsen sparar webbläsaren de cookies som finns på webbplatsen.

Att genomföra köp och att vara kund hos Surftown

För att genomföra köp på våra webbplatser använder vi oss av cookies, informationen som är kopplade till dessa köp, till exempel namn och e-post adress är information som vi aldrig ger ut till tredje part. Vi använder även cookies för att komma ihåg dina språkpreferenser i kontrollpanelen samt för att komma ihåg om du är inloggad eller inte, detta är information som vi aldrig ger ut till tredje part.

Annonseringsnätverk och tredjeparts-cookies

När du besöker Surftowns webbplatser och andra webbplatser kan annonseringsnätverk vi arbetar med komma att använda cookies på din dator och andra liknande tekniker för att förstå dina, aktiviteter online för att leverera intressebaserade annonser till dig. Du kan ta bort cookies från oss och annonseringsnätverk vi arbetar med genom att rensa din webbläsare från cookies, detta tar inte bort annonserna utan enbart intressebaserad annonsering.

Du kan läsa mera om intressebaserad annonsering och skydd av personuppgifter på internet samt hur du avaktiverar intressebaserad annonsering på https://www.youronlinechoices.com/se/

Ditt godkännande

Genom att besöka Surftowns webbplatser godkänner du vårt användande av cookies.

Dina personuppgifter

Som webbhostingleverantör är vår viktigaste uppgift att säkra all den data som behandlas av oss, och att se till att vi alltid lever upp till säkerhetskraven från dina kunder. Men vi behandlar inte bara dina kunders data – vi behandlar även de personuppgifter som vi samlar in om dig när du blir kund hos oss. Här följer en beskrivning av Surftowns personuppgiftspolicy, med information om vilka uppgifter vi samlar in, när det samlas in, och hur vi behandlar dina personuppgifter.

När du ingår ett avtal med Surftown A/S eller använder vår webbsida www.surftown.com/sv så accepterar du att Surftown A/S behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter, och den här personuppgiftspolicyn. Ledningen för Surftown A/S, samt relevant personal hos Surftown, har tillgång till de uppgifter som registreras om dig.

Den dataansvarige för de personuppgifter som insamlas i samband med försäljning av produkter, användning av tjänster, eller användning av webbsidan www.surftown.com/sv är Surftown A/S, Per Henrik Lings Allé 4,4, 2100 København Ø, Danmark. CVR-nummer är 26 070 92 09.

Vad är personuppgifter?

Begreppet personuppgifter täcker alla de uppgifter som kan användas för att identifiera en person, inklusive men inte begränsat till, vederbörandes för- och efternamn, ålder, kön, privatadress, annan fysisk adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Om du önskar att köpa och ta emot produkter eller tjänster från Surftown, så behöver vi samla in vissa personuppgifter för att kunna genomföra beställningen, och för att kunna erbjuda dig våra tjänster.

Det är valfritt att uppge personuppgifter till oss. När du blir ombedd att ange olika personuppgifter, har du alltid möjlighet att välja att inte göra det. Men väljer du att inte ge oss de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna erbjuda en produkt eller en tjänst, kommer du möjligtvis inte kunna ta emot den produkten eller tjänsten.

Surftown samlar in och behandlar dina personuppgifter när du vid besök på vårt kontor, kontaktar oss via telefon, eller via vår webbsida, och gör något av nedanstående:

 • Genomför en beställning av våra produkter eller tjänster
 • Registrerar en kundprofil
 • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 • Ställer frågor

Om du skapar en order hos Surftown och den inte genomförs, så tar vi bort dina personuppgifter inom 30 dagar.

Om du köper en produkt eller en tjänst från Surftown så samlar vi in följande uppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Land
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • IP-adress
 • Domännamn
 • Typ av betalningskort
 • Betalningskortstoken

Vad används dina personuppgifter till?

Dina vanliga kontaktuppgifter, som namn och adress, samlar vi in för att kunna leverera den produkt eller de tjänster som du har beställt. Din e-postadress sparas för att vi skall kunna skicka dig en orderbekräftelse, samt information om din produkt eller tjänst.

När du betalar för produkten eller tjänsten så samlar vi in dina betalningsuppgifter. De uppgifter, som samlas in i samband med transaktionen, används och sparas enbart för betalningshantering, och uppfyllande av krav i det ingådda avtalet.

Om du i samband med en registreringsprocess, eller via vår webbsida, har gett oss ditt samtycke, så använder vi dina kontaktuppgifter för att kunna erbjuda dig effektiv kundtjänst och support. Om du t.ex. har frågor till oss så använder vi dina personuppgifter till att indentifiera din kundprofil hos oss. Det kan vid några tillfällen vara nödvändigt att du legitimerar dig med ditt lösenord, så att vi kan säkerställa att du har behörighet till produkten eller tjänsten. Vi använder de insamlade personuppgifterna för att kontakta dig, t.ex. via telefon, e-post, eller på andra sätt, för att diskuttera förhållandena kring dina produkter eller tjänster, informera om att ett abonnemang upphör, be dig om att genomföra en handling för att hålla ditt konto eller liknande.

Om du i samband med en registreringsprocess, eller via vår webbsida, har gett oss ditt samtycke, så använder vi din e-postadress till att skicka nyhetsbrev. Du kan alltid registrera dig eller avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Alla nyhetsbrev innehåller också en länk till avanmälan. Om behandlingen av personuppifter är baserat på ditt samtycke så har du alltid rätt att återkalla samtycket.

Vi använder dina personuppgifter till att kontrollera oautoriserad användning eller missbruk av våra produkter och tjänster, eller på annat sätt upptäcka, undersöka, eller förhindra aktiviteter som strider mot våra avtal eller policies, eller som är olagliga. En sådan behandling sker isåfall som en del i vårt legitima intresse som dataansvarig.

Vi använder dina data för att analysera tendenser, administrera, eller optimera erbjudanden, samt till att övervaka användningen av vår webbsida.

Vi lagrar dina personuppifter på våra egna servrar, som är placerade i våra fysiska datacenter i Danmark.

Vem delar vi personuppgifter med?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till en tredjepart. Vi överför enbart information till tredjepart under de begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

Vi kan dela dina personuppgifter med vårt moderbolag och därtill anslutna företag.

 

Tracking och Marknadsföring

Google Analytics:
Vi använder oss av Google Analytics på vår webbsida.

För att kunna vidareutveckla och förbättra Surftowns webbsida, för vi statistik över hur användarna använder sidan. Statistiken används uteslutande i uppsummerad form, t.ex. för att se vilka sidor och vilka webbläsare våra kunder använder mest.
Denna information ger en bättre insikt i kundernas användning av produkten eller tjänsten, och används till att förbättra de sidor som visar sig vara svåra att navigera i. Informationen används också för att optimera design och användarvänlighet.

Facebook:
Surftowns webbsida använder sid av Facebook pixels.
Det läggs en cookie på din dator, när du besöker vår webbsida via en Facebook-annons. Dessa cookies utlöper efter 28 dagar och används inte till personidentifiering. Skulle en användare besöka bestämda sidor på vår webbsida, innan cookien har löpt ut, kan vi och Facebook se, att användaren har klickat på annonsen och blivit dirigerad till dessa sidor. 

Digital Advisor:
Skulle du ha besökt en av Surftowns affiliate-partners, och genomför ett köp via hänvisning från deras webbsida, kommer en tracking-pixel skicka information till Digital Advisor om att ett köp är genomfört.

Betaling

Surftown använder sig av betalnings- och inlösningsleverantörer, när du använder kreditkort vid betalning av tjänster.
Vi använder oss av: Nets A/S och Bambora.

 

Domänregistreringar

Surftown använder sig av olika leverantörer vid registrering, flytt och administration av domännamn du registrerar eller flyttar genom oss: 
.se och .nu: IIS
.dk: DkHostmaster
Alla andra tld’er: Ascio A/S

Därutöver har vi en rad underbiträden, som vi kan överlämna personuppgifter till. Se vem vi använder som underbiträden på: www.surftown.com/sv/compliance

 

Dina rättigheter

Som den registrerade har du en rad rättigheter, som vi alltid måste säkerställa att vi kan ge dig. Du har rätt att be os om följande:

 • Att få tillgång till, och få rättat eller ändrat dina personuppgifter
 • Att få dina personuppgifter raderade

Därutöver har du rätt att protestera över behandlingen av dina personuppgifter, och du har rätt att skicka ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Vi sparar inte andra uppgifter om dig, än de du själv kan se i kontrollpanelen.

Om du önskar att vi raderar dina personuppgifter så skall du kontakta vår support (https://www.surftown.com/sv/hjalp/kontakt/).